Główna siedziba muzeum

Siedzibą Muzeum od maja 2014 r. jest zabytkowa kamienica mieszczańska przy ulicy Łukasiewicza 10, zbudowana na przełomie XIX i XX w. Do czasów II wojny światowej zamieszkiwana była przez strzyżowian pochodzenia żydowskiego. Po wojnie zlokalizowano w niej m.in. mieszkania socjalne i MOPS. 

W głównym budynku znajduje się obecnie osiem sal ekspozycyjnych:

  • sala poświęcona pamięci prof. Zygmunta Leśniaka, historii gromadzenia zbiorów muzealnych i dziejom szkolnictwa w Strzyżowie. Na uwagę zasługuje kącik poświęcony tajnej, nielegalnej organizacji młodzieżowej - Demokratycznej Armii Krajowej, działającej m.in. na terenie Strzyżowa. Znajduje się tu również ekspozycja paleontologiczna.
  • wystawa "Strzyżowskie Wątki II Wojny Światowej" przybliża losy mieszkańców regionu w tym trudnym dla Polski czasie. Ekspozycja składa się z 3 części. Pierwsza dotyczy niewolniczej pracy przymusowej, zilustrowana materiałami dźwiękowymi i wizualnymi. Druga część wprowadza zwiedzającego w tematykę  II wojny światowej, przybliżona została również historia tunelu schronowego Strzyżowie oraz pociągu Hitlera Amerika. W trzeciej części zaprezentowano sylwetki mieszkańców ziemi strzyżowskiej, na losy których wpłynęła II wojna światowa, a wśród nich lotnik, sanitariuszka Powstania Warszawskiego, więźniowie obozów koncentracyjnych i jenieckich, jak również ukazano jak wyglądało życie  mieszkańców Strzyżowa w czasie okupacji.
  • sala poświęcona dawnym władzom miejskim Strzyżowa, w której obok portretów burmistrzów sprawujących władzę od XIX do XXI w., prezentujemy również zrekonstruowane wnętrze domu mieszczańskiego z przełomu XIX i XX w.
  • sala, w której eksponowane są rysunki i grafiki Wojciecha Weissa, powstałe w Strzyżowie, a także m.in. fortepian z XIX w. i meble wiedeńskie z początku XX w.
  • sala składająca się z trzech części: 1) wystawy poświęconej mieszkańcom, w tym  pisarce i malarce Karolinie Urbanowicz z Kożuchowa, a także ekspozycji dotyczącej emigracji amerykańskiej mieszkańców Ziemi Strzyżowskiej w XIX i XX wieku 2) wystawy czasowej "Strzyżów. Historia miasta i mieszkańców" 3) wystawy archeologicznej poświęconej pradziejom, okresowi średniowiecza i czasom nowożytnym w regionie.
  • izba pamięci profesora Franciszka Chrapkiewicza z Godowej, światowej sławy naukowca, biochemika, który większość swojego życia spędził we Francji. Na wystawie, w dwóch salach zgromadzono m.in.  pamiątki, odznaczenia, dokumenty oraz togi profesorskie, zaaranżowano również gabinet Profesora.
  • sala etnograficzna, w której eksponowane są zabytki kultury ludowej okolic Strzyżowa z 2. połowy XIX i XX w. Są to głównie narzędzia, meble, przedmioty codziennego użytku, stroje, a także drewniane rzeźby.
  • wystawa "Dzisiaj gramy u siebie" poświęcona klubowi piłki nożnej "Wisłok" Strzyżów oraz ekspozycja prezentująca sylwetkę wybitnego sportowca pochodzącego z naszego miasta  - Ryszarda Szaro. Pamiątki zgromadzone na wystawie "Ryszard Szaro - ze Strzyżowa do NFL" dotyczą m.in. czasu jego nauki w strzyżowskiej "podstawówce", liceum St. Francis Prep.  w Nowym Yorku czy kariery sportowej jako zawodnika Ligi futbolu amerykańskiego NFL.